Marta Antelo – Boston Globe Magazine

View Portfolio

Marta Antelo - Boston Globe Magazine

This is Marta Antelo’s recent editorial illustration for the Boston Globe Magazine.

Marta Antelo - Boston Globe Magazine