Pablo Lobato / Greta Garbo for The Boston Globe

View Portfolio


Pablo Lobato was asked to illustrate this portrait of Greta Garbo for The Boston Globe book review.